ஆசிரியர் : பெ. மணியரசன் | இணையாசிரியர் : கி. வெங்கட்ராமன்

ஜோதிபாசுவின் புரட்சியும் எதிர்ப்புரட்சியும் - பெ.மணியரசன்

April 23, 2010
(தமிழ்த் தேசியத் தமிழர் கண்ணோட்டம் மார்ச் 2010 இதழில் வெளியான கட்டுரை) நிகரமையில் நாட்டங்கொண்ட இளைஞர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும் கவர்ச்சிப...

பி.ட்டி. கத்தரிக்குத் தடை: தொடர வேண்டிய விழிப்புணர்வு - கி.வெங்கட்ராமன்

April 13, 2010
(தமிழ்த் தேசியத் தமிழர் கண்ணோட்டம் மார்ச் 2010 இதழில் வெளியான கட்டுரை) அக்கறையுள்ள அறிவாளர்களும், உழவர்களும் ஒன்றிணைந்து போராடினால் அ...

சமத்துவபுரங்களில் சமத்துவம் இருக்கிறதா? - பேராசிரியர் அறிவரசன்

April 07, 2010
(தமிழ்த் தேசியத் தமிழர் கண்ணோட்டம் பிப்ரவரி 2010 மாத இதழில் வெளியான கட்டுரை) வீடு இல்லாதவர்களுக்குத் தொகுப்பு வீடுகள் கட்டித் தரும் திட்டம்...

உயர்கல்வி: அதிகாரக் குவிப்பும் உலகமயமும் - கி.வெங்கட்ராமன்

April 06, 2010
(தமிழ்த் தேசியத் தமிழர் கண்ணோட்டம் மார்ச் 2010 இதழில் வெளியான கட்டுரை) அடுத்தடுத்து கல்வியை இந்திய - பன்னாட்டு ஆதிக்கத்திற்கு உட்படுத்தும் அ...
Powered by Blogger.