ஆசிரியர் : பெ. மணியரசன் | இணையாசிரியர் : கி. வெங்கட்ராமன்

கடனில் மூழ்கும் தமிழ்நாட்டு உழவர்கள்

April 06, 2007
கடனில் மூழ்கும் தமிழ்நாட்டு உழவர்கள் கடனில் மூழ்கியுள்ள உழவர்களின் விழுக்காட்டில் இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடு இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது. முதல் இ...

நிகர் நிலைப் பல்கலை நிகரில்லாக் கொள்ளை

April 06, 2007
நிகர் நிலைப் பல்கலை நிகரில்லாக் கொள்ளை - சாவித்திரி கண்ணன் - லட்சலட்சமாய்க் கொட்டிக் கொடுத்து, கைகட்டி, வாய்பொத்தி, மெய்யடுங்கி அடிமைகளாய்...

எது உலக மொழி ?

April 06, 2007
எது உலக மொழி ? கூடுதலான காலனிகளைப் பெற்றிருந்த இங்கிலாந்தும், அதையடுத்து பிரான்சு, போர்த்துக்கல், ஆலந்து நாடுகளும் - ஆப்பி¡¢க்க கிழக்காசிய ...

அரிய சான்றுகளும் குறைப் பார்வைகளும்

April 06, 2007
அரிய சான்றுகளும் குறைப் பார்வைகளும் முனைவர் த.செயராமன் தமிழினத் தொன்மையையும் தமிழின் தொன்மையையும் நிறுவக்கூடிய சா¢யான வலுவான தொல்லியல் சான...

சீனம் செழிக்கிறது - மாவேவை மறக்காத மக்கள்.

April 06, 2007
சீனம் செழிக்கிறது - மாவேவை மறக்காத மக்கள். சா. சந்திரசேகரன் சீனத்துப் பழமொழி மரம் நடுதல், நூல் எழுதுதல், வா¡¢சை உருவாக்குதல். இவற்றில் மரம்...

மலாய் மொழியில் ஆங்கிலம் கலந்தால் தண்டனை..

April 06, 2007
மலாய் மொழியில் ஆங்கிலம் கலந்தால் தண்டனை.. மலேசிய நாட்டில் தனியார் விளம்பரங்கள், சுவரொட்டிகளில் தேசிய மொழியான மலாய் மொழியில் ஆங்கிலம் கலப்பவ...
Powered by Blogger.